Mer information

Repro 360 AB bildades 1/1 2013.
Det var egentligen ett namnbyte i samband med bildandet av Aktiebolaget.
Innan det hette företaget Mosebacke Repro och var en enskild firma som startade 1/6 2009, då i lokaler på Mosebacke Torg.
Numera sitter vi i lokaler på Sturegatan i Sundbyberg.

Repro 360 AB drivs av Bertil Israelsson.

Comments are closed.